Senarai aktiviti yang dilaksanakan:

1. Mengendali Kursus Penjana E-Commerce 101

2. Mengendali Kursus Penjana Pendapatan E-Commerce

3. Mengendali Konvokesyen Perdana

4. Mengendali Konvokesyen Perdana

5. Mengendali Konvokesyen Perdana

6. Mengendali Konvokesyen Perdana

7. Mengendali Konvokesyen Perdana

8. Pengendali Majlis Resepsi Kontinjen MARA ke ASEAN Skills Competition 2012

9. Mengendali Konvokesyen Perdana

10. Mengendali Konvokesyen Perdana