Senarai aktiviti yang dilaksanakan:

1. Kursus E-Commerce 101

2. Kursus E-Commerce

3. Kursus Robotik

4. Kursus Pembuatan Roti

5. Kursus Pembuatan Roti

6. Kursus Amali Talian Atas Voltan Rendah

7. Kursus Janakuasa Voltan Rendah

8. Kursus Landskap

9. Kursus Kesihatan dan Keselamatan

10. Kursus Peningkatan Reka Bentuk dan Arkitektur Laman Web PMN

11. Kursus Perintis Usahawan AADK

12. Kursus Elektrik Suruhanjaya Tenaga

13. Kursus Elektrik Suruhanjaya Tenaga

14. Kursus Jomla Universiti Utara Malaysia

15. Kursus Asas Rekabentuk Terbantu Komputer (CAD)

16. Kursus Keusahawanan Agensi Anti Dadah Kebangsaan